Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

CARTE POSTALEArmée d orient...hopital temporaire...camp de Zeitenlik..gréce. turquie.fanfare.musiciens.militaires militaria 1914/1918

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου